Regulamin sklepu internetowego

www.mar-cor.pl

z dnia 22.02.2015 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego: www.mar-cor.pl (zwany dalej Sklep) jest:

MAR-COR Mariusz Kołowski

Kruszynek 47b

87-853 Kruszyn

NIP: 888-269-22-33 REGON: 341295267

tel.: +48 507 113 227

e-mail: kontakt@mar-cor.pl

e-mail: mar-cor@wp.pl

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (zwane dalej Kupującym).

3. Ceny wszystkich produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

§2 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

1. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne wypełnienie przez Kupującego formularza oraz potwierdzenie zamówienia.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.

4. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego w celu potwierdzenia zamówienia.

5. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego lub w przypadku przedpłaty, od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

6. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub w przypadku zamówienia z opcją „płatność przy odbiorze” od chwili złożenia i potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć.

7. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Dostawa zamówieni odbywa się za pośrednictwem Firmy kurierskiej.

9. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości zamówienia.

10. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon. Na życzenie Kupującego faktura pro-forma może zostać wysłana na podany przez Kupującego adres e-mail.

11. Podczas odbierania przesyłki od kuriera Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem i dołączoną fakturą lub paragonem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych Kupujący powinien spisać w obecności kuriera „Protokół uszkodzeń" lub „Protokół niezgodności" oraz skontaktować się jak najszybciej z MAR-COR w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności.

§3 FORMA PŁATNOŚCI

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu przelewy24 na rachunek nr:

12 1050 1764 1000 0090 9627 6010 (ING);

- za pobraniem - płatność przy odbiorze.

§4 REKLAMACJE I GWARANCJE

1. W przypadku stwierdzenia wad w otrzymanym towarze prosimy o kontakt telefoniczny (+48 507 113 227) lub mailowy: kontakt@mar-cor.pl w celu ustalenia szczegółów przesyłki.

2. W celu zgłoszennia reklamacji do przesyłki należy dołączyć pisemne zgłoszenie reklamacji.

3. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Kupującego nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

4. Towar zakupiony w Sklepie podlega gwarancji na warunkach ustalonych przez producenta.

5. Reklamowany towar przesłany do Sprzedawcy powinien być suchy, czysty, wywietrzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.

6. Gwarancja oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeżeli produkt posiada uszkodzenia mechaniczne pochodzenia zewnętrznego.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciagu 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu.

8. Reklamacji nie podlegają m.in: naturalne zuzycie kupionych przedmiotów, artykuły posiadające wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, jak również uszkodzenia powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji, wygoda lub komfort kupionych towarów.

9. W przypadku uznania reklamacji zakupiony toawr podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki.

10. Towar, którego zwrot, reklamacja lub wymiana nie zostanie uznana (m.in.: odesłana po wymaganym terminie, nie będzie zawierała dowodu zakupu lub pisma reklamacyjnego, bez metki czy opakowanie, brudne) będzie odesłany na koszt Kupującego.

§5 ZWROTY I WYMIANA TOWARU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłąjąc oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Zwroty naeży kierwoać na adres:

Mariusz Kołowski

Kruszynek 47b

87-853 Kruszyn

2. Po weryfikacji stanu odebranego towaru, zwrot pieniędzy następuje przelewem na podane przez Kupującego konto bankowe w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania towaru oraz faktury VAT lub paragonu za zwrócony towar.

3. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt w innym kolorze lub rozmiarze pod warunkami, że zwracany towar jest nieużywany, czysty, pozbawiony zapachów, posiada niezniszczone opakowanie oraz że istnieje możliwość wymiany związana z dostępnością towaru w magazynie Sklepu. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

4. Po weryfikacji stanu odebranego towaru wymiana następuje w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru oraz faktury VAT lub paragonu.

§6 UWAGI KOŃCOWE

1. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.mar-cor.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2015 r.

5. MAR-COR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.mar-cor.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Nasze popularne Marki